Home

De partij voor en door de Zaankanter

INLEIDING

De Zaanse Inwoners Partij is een jonge naam in de Zaanse politieke wereld. Het is een lokale partij pur sang. Een partij die losstaat van de landelijke partijpolitiek. Een partij die opkomt voor de belangen van alle Zaanse inwoners. Een partij voor arm en rijk. Een partij voor jong en oud.

De Zaanse Inwoners Partij beschikt over ervaren mensen die midden in de maatschappij staan. Op de kieslijst komt u mensen tegen uit de zorg, het onderwijs, de sport, het openbaar vervoer, etc. Mensen zoals u.
Mensen met verstand van zaken. Bovendien veel mensen met raadservaring.
De mensen van de Zaanse Inwoners Partij zetten zich in voor u en uw omgeving.
In de huidige raad heeft de Zaanse Inwoners Partij 1 zetel. Wij willen graag groeien. Wij vragen uw steun om ons in de gelegenheid te stellen een nog duidelijker Zaans geluid te laten horen.

De gemeente Zaanstad is een bijzondere gemeente. Een gemeente die in 1974 ontstaan is door de samenvoeging van wat we nu kernen noemen. Door die samenvoeging is een sterke gemeente ontstaan met inmiddels meer dan 150.000 inwoners. Een langgerekte gemeente met veel verschillende problemen.
Problemen die vragen om oplossingen. De Zaanse Inwoners Partij wil een bijdrage leveren aan die oplossingen.

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het centrum van Zaandam. Dat heeft geresulteerd in een centrum dat meer bezoekers trekt en dat overal in de wereld aandacht trekt. Tegelijkertijd zijn er geluiden te horen uit andere delen van Zaanstad. Geluiden die aangeven dat er te weinig geld en aandacht gaat naar de overige kernen.

De Zaanse Inwoners Partij wil het Inverdanproject graag afmaken, maar maakt zich ook sterk voor alle andere delen van de gemeente. Zo willen wij graag een volwaardige hulpsecretarie in Zaanstad Noord waar de inwoners van dit deel van Zaanstad terecht kunnen voor alle gebruikelijke zaken en niet alleen voor het maken van een afspraak voor het Stadhuis in Zaandam. Het aanvragen en ophalen van een rijbewijs of paspoort en het doen van aangifte van een geboorte zou hier mogelijk moeten zijn.

Wij vinden het terecht dat mensen in Zaanstad Noord zich verenigen om aandacht te vragen. Wij vinden het terecht dat mensen buiten Zaandam zich zorgen maken over het voorzieningenniveau. Wij vinden het terecht dat mensen in de voormalige dorpen zich druk maken over de eigen historie, de eigen identiteit.

Ons verkiezingsprogramma is geschreven in duidelijke taal. Het is voor iedereen toegankelijk. Dat geldt ook voor de Zaanse Inwoners.

Wij nodigen u nadrukkelijk uit om met ons in gesprek te gaan.
Wij nodigen u uit om aan te geven wat voor u belangrijk is.
Wij nodigen u uit om samen met ons te bouwen aan een mooie gemeente met oog voor detail.

Met vriendelijke groet,
Namens de Zaanse Inwoners Partij